Taxxo

Obsługa w pełni online i dostęp 24/7 do Taxxo

JDG (JEDNOSOSOBOWA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)

księgowanie dokumentów (ilość zgodna z abonamentem)
prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów/Ewidencji Przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT
sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami
sporządzenie i wysyłka JPK_VAT
przekazywanie deklaracji do odpowiednich Urzędów Skarbowych
mail informacyjny o podatkach i składkach ZUS/ 1 x w miesiącu
prowadzenie ewidencji Środków Trwałych/WNiP i wyposażenia
prowadzenie tabel amortyzacyjnych Środków Trwałych/WniP
miesięczną deklarację rozliczeniową ZUS Przedsiębiorcy (nie obejmuje rozliczenia zwolnień lekarskich i zmiany kodu ubezpieczenia)
przygotowanie dokumentów do kontroli/czynności sprawdzających
dedykowany system do obsługi on-line (moduł do fakturowania, moduł dokumentów kosztowych)
archiwum dokumentów online, dostęp 24/7
dostęp online do rozliczeń podatkowych bieżących i archiwalnych
dostęp do modułu FAKTURY online

KSIĘGI HANDLOWE
(PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)

księgowanie dokumentów (ilość zgodna z abonamentem)
prowadzenie ksiąg handlowych
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami
sporządzenie i wysyłka JPK_VAT
przekazywanie deklaracji do odpowiednich Urzędów Skarbowych
mail informacyjny o podatkach 1 x w miesiącu
prowadzenie ewidencji Środków Trwałych/WNiP i wyposażenia
prowadzenie tabel amortyzacyjnych Środków Trwałych/WniP
prowadzenie rozrachunków z budżetem, pracownikami, kontrahentami
przygotowanie dokumentów do kontroli/czynności sprawdzających
dedykowany system do obsługi on-line (moduł do fakturowania, moduł dokumentów kosztowych)
archiwum dokumentów online, dostęp 24/7
dostęp online do rozliczeń podatkowych bieżących i archiwalnych
dostęp do modułu FAKTURY online

KADRY I PŁACE

umowa o pracę
umowa zlecenie
umowa o dzieło
wypłata dywidendy
rozliczenia członków zarządu

Szczegółowy wykaz prac miesięcznych dotyczący zatrudnionych pracowników

Zakres usług objęty abonamentem podstawowym umowa o pracę:

prowadzenie akt osobowych
sporządzanie list płac
naliczenie PIT-4
naliczenie ZUS, sporządzenie i wysyłka deklaracji ZUS
rozliczanie urlopu
informacje o badaniach lekarskich
kontrola kończących się umów
przechowywanie dokumentów w trakcie trwania umowy
mail informacyjny o podatku PIT-4 i składkach ZUS/ 1 x w miesiącu

Zakres usług objęty abonamentem podstawowym umowy cywilno-prawna:

prowadzenie dokumentacji związanej z umową cywilno-prawną
sporządzenie rachunku do umowy zlecenia/umowy o dzieło
naliczenie PIT-4
naliczenie ZUS, sporządzenie i wysyłka deklaracji ZUS
kontrola kończących się umów
przechowywanie dokumentów w trakcie trwania umowy
mail informacyjny o podatku PIT-4 i składkach ZUS/ 1 x w miesiącu

Rozliczanie wynagrodzeń oraz innych obciążeń osób wchodzących w skład organów zarządzających Spółki

Czy wiesz, że:

Programista spędza średnio w miesiącu godziny i minut na sprawy związane z księgowością?

All In Spot

INNOWACYJNA OBSŁUGA TWOJEJ FIRMY

BEZPIECZEŃSTWO


Dlaczego wybraliśmy Taxxo? Ponieważ wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo przetwarzanych danych Twojej Firmy.

ADRES TWOJEJ FIRMY


Dzięki tej usłudze ograniczysz koszty wynajmu biura, podczas gdy wszelka korespondencja będzie dochodzić do wirtualnego biura.

FINANSOWANIE


Wiemy, że gdy stawiasz pierwsze kroki w działalności i planujesz jej rozwój, to ważne żeby mieć na to odpowiednie środki finansowe.

UBEZPIECZENIA


Dziś ubezpieczenie działalności nie jest już zbędnym luksusem lecz standardowym wymogiem, pozwalającym zabezpieczyć firmę i jej majątek oraz uchronić nas od skutków nieprzewidzianych i przykrych zdarzeń.

LEASINGI


Leasing może być korzystnym rozwiązaniem nie tylko pod względem finansowym, ale i podatkowym. Leasing operacyjny, finansowy czy zwrotny?

SZKOLENIA


Dla przedsiębiorców, którzy chcą być dumni ze swojej firmy, polecamy szkolenia CorazLepszejFirmy